تا اطلاع ثانوی چهار روش برای ارسال سفارش از مبدا کشاورز(روستا) تا مصرف کننده(خریدار) وجود دارد
1 –  استفاده از امکانات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، در این روش کشاورز، سفارش مربوطه را از روستای خود و با هزینه شخصی به یکی از دفاتر اداره پست جهت ارسال  به آدرس خریدار انتقال و تحویل خواهد داد. پس از آن اداره پست مسئول تحویل سفارش خواهد بود.

نکته اول : شهر محل تحویل به گونه‌ای باید انتخاب شود که سرویس تحویل برای پست وجود داشته باشد.

نکته دوم : مسئولیت انتخاب شهر محل تحویل به عهده خریدار می‌باشد.

نکته سوم : کشاورز کد تحویلی از اداره پست را به اطلاع خریدار خواهد رساند.

نکته چهارم : مکان تحویل مطابق ضوابط شرکت پست می‌باشد.

2 –  استفاده از امکانات شرکت تیپاکس: در این روش کشاورز، سفارش مربوطه را از روستای خود و با هزینه شخصی به یکی از دفاتر شرکت تیپاکس، جهت ارسال به آدرس خریدار انتقال و تحویل خواهد داد. پس از آن شرکت تیپاکس مسئول تحویل تحویل سفارش خواهد بود.

نکته اول : شهر محل تحویل به گونه‌ای باید انتخاب شود که سرویس تحویل برای تیپاکس وجود داشته باشد.

نکته دوم : مسئولیت انتخاب شهر محل تحویل به عهده خریدار می‌باشد.

نکته سوم : کشاورز کد تحویلی از تیپاکس را به اطلاع خریدار خواهد رساند.

نکته چهارم : مکان تحویل مطابق ضوابط شرکت تیپاکس می‌باشد.

3 –  استفاده از سرویس ارسال توسط کشاورز : در این روش مسئولیت تحویل سفارش از روستا تا آدرس خریدار به عهده کشاورز خواهد بود.

نکته اول : تا اطلاع ثانوی استفاده از این سرویس فقط برای تهران و کرج مقدور است.

نکته دوم : کشاورز زمان آماده سازی و ارسال سفارش را از طریق سامانه سرباغ به اطلاع خریدار خواهد رساند.

نکته سوم : مکان تحویل سفارش، محل درب اصلی منتهی به خیابان مندرج در آدرس خریدار می‌باشد.

4 ارسال توسط گروه سرباغ: در این روش کشاورز سفارش مورد نظر را به انبار گروه تحویل می‌دهد. سپس کارشناسان سرباغ پس از بررسی و تایید کالا اجازه ارسال را به انبار صادر خواهد کرد. کارکنان انبار محتویات آنرا تحویل گرفته( در صورتی که قابل بسته بندی با بسته‌های سرباغ باشد در بسته بندی سرباغ قرار داده و در غیر اینصورت نشان گروه که نشان دهنده اعمال کنترل‌های لازم توسط کارشناسان می‌باشد را به محموله پیوست خواهد کرد) و در نهایت محموله توسط ترابری گروه، به مقصد خریدار ارسال خواهد نمود.

نکته : مکان تحویل سفارش، محل درب اصلی منتهی به خیابان مندرج در آدرس خریدار می‌باشد. پرسنل گروه اجازه ورود به ساختمان را ندارد.

 تذکر : تحویل سفارش در اماکن عمومی همچون کافه، کافی نت، رستوران، هتل و مانند آن امکان‌پذیر نیست و لازم است آدرس تحویل، دقیق و قابل استناد باشد.

منوی اصلی